INFORMACIJE CHALLENGE BLED 2020

Organizator:
TRISPORT, Miro Kregar s.p.
Zg. Stranje 38
1242 Stahovica

E-mail: info@challenge-bled.com 

Kontaktna oseba: Miro Kregar

Datum / kraj štarta in cilja

17. maj 2020

Bled, Slovenija

ORGANI TEKMOVANJA

Vodja tekmovanja: Miro Kregar

Vodja sodnikov: Matjaž Zupan

TEKMOVALNA PRAVILA:

Tekmuje se po pravilih Triatlonske Zveze Slovenije. Udeleženci s podpisom sprejemajo pravila.

Namenjena so ustvarjanju enakih možnosti za vse udeležence in zoper njih ni možna pritožba na sodišču. Predpogoj za udeležbo na dogodku je sprejemanje teh pravil. Vsak udeleženec je odgovoren za tehnično brezhibnost svoje opreme, prav tako pa mora poskrbeti, da je oprema v skladu s predpisi.

Tekmovalci bodo z morebitnimi posebnostmi seznanjeni na sestanku pred tekmo (na brifingu).

DOPING

Nadzor bo potekal v skladu s predpisi WADA in nacionalno protidopinško organizacijo SLOADA.

RAZDALJE TEKMOVANJA

Individualno tekmovanje in tekmovanje štafet: 1.9 km /90 km / 21 km.

DOVOLJENJA ZA SODELUJOČE:

Triatlonci:
a) Z veljavno licenco svoje nacionalne triatlonske zveze ali
b) Z enodnevno licenco, ki stane 17€.

Udeleženci individualne tekme morajo biti stari najmanj 18 let.
Udeleženci štafete morajo biti stari najmanj 18 let.

PRIJAVA:

a) Registracija poteka preko spletne prijavnice na internetu (www.challenge@bled.si).
Pravico do starta si posameznik pridobi ob plačani štartnini in pod pogojem, da štartna lista še ni zapolnjena.
Seznam tekmovalcev si lahko ogledate na internetu.
Če račun ni plačan 14 dni po prijavi, se prijava lahko prekliče.
b) Udeležba je pravica posameznika, zato mora udeleženec osebno prevzeti
svoje stvari in ob prijavi predložiti dokazilo o plačilu štartnine, licenco in veljaven osebni dokument. Kdor nima licence, mora imeti dnevno licenco. Udeleženci štafet dnevne licence ne potrebujejo.
c) Zamenjava štartnih številk ni mogoča. Organizator si jemlje pravico, da zavrne
vlogo iz razlogov, ki so zanj pomembni. Organizator ima tudi pravico, da tekmovalca diskvalificira iz razlogov, ki so zanj pomembni in sicer v dogovoru s tekmovalno komisijo. Udeleženci, ki bodo izključeni zaradi goljufije, izgubijo pravico do tekmovanja za dobo nadaljnih dveh let.

ZADNJI ROK PRIJAV: 7. MAREC 2020.

ŠTARTNINA:

Višina štartnine je odvisna od datuma prijave.

Podrobnejše informacije o višini štartnine najdete na strani za registracijo.

ŠTARTNINA VKLJUČUJE:

– organizacija tekme
– popolna zapora ceste na kolesarskem in tekaškem delu
– darilo tekmovalcem
– merjenje časa
– vračilo čipa (če se čip po odhodu iz menjalnega prostora ne vrne, se zaračuna 50€)
– osvežitev med tekmovanjem
– osvežitev v coni za tekmovalce
– masaža po tekmi
– medalja v cilju
– majica za tekmovalce, ki končajo tekmovanje
– vračilo čipa (če se čip po odhodu iz menjalnega prostora ne vrne, se zaračuna 50€)
– zabava po tekmovanju
– diplomo

ENODNEVNA LICENCA

Dnevna licenca znaša 17€. Licenco je potrebno priložiti ob prijavi, sicer se tekmovalcu zaračuna dnevna licenca v višini 17€.

ODPOVEDI IN DELNO VRAČILO ŠTARTNINE

Izmenjava in prenos štartnin ni mogoč.
Štartnina se lahko delno povrne udeležencu, ki nezmožnost tekmovanja dokaže s pisnim (zdravniškim) potrdilom:
– do 30. novembra 2019 se povrne štartnina minus 50€
– do 29. februarja 2020 se povrne štartnina minus 75€ –
Po tem datumu vračilo štartnine ni več možno.

SPORAZUM IN ODGOVORNOST OB ODPOVEDI IN SPREMEMBAH

Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo ima udeleženec, če je organizator upravičen – zaradi višje sile ali zaradi odgovornosti pristojnim organom ali iz varnostnih razlogov – do spremembe izvedbe tekmovanja ali odpovedi le tega. Štartnina se ne povrne.
Organizator in njegovi predstavniki so odgovorni le v primeru malomarnosti in namerne odpovedi.
Organizator ni odgovoren za zdravstveno tveganje udeležencev.
Organizator ne odgovarja za shranjene predmete tekmovalcev.

TEKMOVANJE ŠTAFET

Vsaka štafeta je sestavljena iz plavalca, kolesarja in tekača, ekipo pa morata sestavljati najmanj 2 osebi. Menjave so v ločenem delu, ki je posebej označen. Člani štafet imajo različne številke od tekmovalcev, ki tekmujejo individualno. Tekmuje se v ženskih, moških in mešanih štafetah. Sestanek pred tekmovanjem, tekmovalni postopek, okrepčevalnice na progi in v cilju in podelitev nagrad so enaki kot pri tekmovanju posameznikov. Člani ekipe morajo biti na dan tekmovanja stari vsaj 18 let.

DENARNE NAGRADE:

Denarne nagrade bodo podeljene le profesionalnim športnikom z veljavno licenco.
Tukaj najdete podrobnejše informacije o točkah in denarnih nagradah za profesionalne tekmovalce.

MERJENJE ČASA:

Na tekmovanju poteka časovno merjenje.
Prosimo, da uporabite čip, ki ga boste prejeli ob registraciji. Če čipa po tekmoavnju ne boste vrnili, se vam zaračuna 50€.

ČASOVNE OMEJITVE:

Plavanje: 1 ura 10 minut
Plavanje in kolesarjenje: 5 ur in 30 minut
Skupaj: 8 ur

OKREPČEVALNICE:

Med tekmovanjem je za udeležence poskrbljeno. Po tekmovanju je v ciljnem prostoru na voljo hrana in pijača. Udeleženci lahko si lahko svoja okrepčila pripravija na koncu uradnih postaj za hrano. To lahko naredi sam, ali pa njegov pomočnik.

ZDRAVSTVENA POMOČ:

Na štartu, v menjalnem prostoru in v ciljnem prostoru. Na kolesarski in tekaški progi je mobilni zdravnik, ki je zadolžen za medicinsko in reševalno oskrbo.

PLAVANJE:

Plavanje poteka v Blejskem jezeru.
a) Med plavanjem je obvezno nošenje kape, ki jo zagotovi organizator.
b) Plavalne obleke so dovoljene, ko ima voda do 24,5°C.
Če je temperatura vode višja, nošenje obleke ni dovoljeno.

KOLESARJENJE:

a) Vožnja v zavetrju ni dovoljena. Upoštevati je treba cono 3×12 m za vsakim udeležencem. Neprekinjena vožnja drug za drugim ni dovoljena in se kaznuje z diskvalifikacijo. Morebitne časovne kazni se morajo odslužiti v kazenskem prostoru (penalty box) na kolesarskem delu. Več informacij bo na sestanku pred tekmo.
b) Vsak tekmovalec mora nositi zapeto kolesarsko čelado. Čelade morajo biti ustrezne in morajo zadostovati varnostnim testom.
c) Obvezno je oblačilo na zgornjem delu telesa.
d) Štartne številke, ki so priložene pri štartnem materialu, morajo biti nameščene na kolo in čelado.
e) Ob oddaji kolesa v menjalni prostor je treba oddati tudi čelado.
f) Štartno številko je potrebno nositi zadaj.
g) Na celotni progi je treba upoštevati cestno prometne predpise.

TEK

Okrog Blejskega jezera.
a) Udeležencev nesodelujoči ne smejo spremljati.
b) Obvezno je oblačilo na zgornjem delu telesa.
c) Štartno številko je potrebno nositi spredaj.

SPLOŠNO

a) Čip je med tekmovanjem treba nositi v skladu z navodili organizatorja.
b) Upoštevati je treba navodila organizatorja, zdravstveno – reševalne službe, policije in gasilcev.
c) Štartne številke ne smejo biti manjše ali drugače spremenjene.
d) Pritožbe se lahko vložijo le pisno ob predložitvi 25€ depozita.
e) Kolesa se vrnejo v menjalnem prostoru ob vrnitvi čipa.
V primeru, da ima posameznik lasten čip, se kolo vrne po preverbi podatkov s čipa.
f) Vsak udeleženec dobi tri vreče za menjave.
g) Organizator si pridružuje pravico do sprememb.